Transformer

Biodegradable water use optimizer.

Improved water infiltration that leads to more effective water use, increased availability of nutrients and uptake
Reduces hydrophobicity and improves water retention through better water distribution in sandy soils
Improves water infiltration in heavy soils
Better lateral water distribution in soil and drainage that are prone to waterlogging
More uniform soil moisture and less fluctuation between irrigation cycles when using drip irrigation

TRANSFORMER is a highly effective biodegradable water optimizer that improves hydraulic properties such as infiltration, distribution and drainage, as well as hydraulic conductivity, water retention and hydrophobicity, thanks to these characteristics it acts as a soil conditioner and humectant, improving crop performance. *

* Rovensa Next is a global business unit that delivers solutions for agriculture around the globe. The information shared here may vary depending on the geography. To confirm the product is available in your country or in case of any questions or for additional information, please contact us using the provided form. Thank you.

Birlikte büyüyelim.

Yeşil dönüşümü hızlandırmanıza yardımcı oluyoruz. Geniş yerel bilgi ve küresel teknik destek sunuyoruz.

"*" gerekli alanları gösterir

Name:*
Hidden

Size nasıl yardımcı oluyoruz?

Tohumdan rafa kadar mahsul ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen biyolojik çözümler aracılığıyla.

Ürün kategorilerine göre

Tarımsal Biyonutrisyon

Tarımsal biyokontrol

Tarımsal Adjuvanlar ve Düzelticiler

Yetiştirici ihtiyaçlarına göre

Toprak, Su ve Ürün Uygulamalarını Geliştirin

Geliştirilmiş Mahsul Kalitesi

Entegre Hastalık Yönetimi

Entegre Zararlı Yönetimi

Abiyotik Stresin Azaltılması

Doğal Bitki Döngüsünün Uyarılması

Sürdürülebilir Ürün Besleme