BIOTOOL projesi

Sürdürülebilir bitki büyümesi ve su verimliliği

Etki yaratmak için tasarlanmış projeler

Kapsam:
Avrupa
Finansman programı:
Eurostars 2
Yönetici kuruluş:
EUREKA / CDTI
Tarih:
Eylül 2020 - Mart 2023
Ortaklar:
Landlab

BIOTOOL projesi, bitkilerde Su Kullanım Verimliliği (WUE) çalışmalarına yaklaşımımızda devrim yaratmayı amaçlayan yenilikçi ve iddialı bir girişimdir.

EUREKA Eurostars tarafından finanse edilen ve Rovensa Next tarafından Landlab,   bir İtalyan araştırma merkezi ile ortaklaşa geliştirilen proje, optimum olmayan su uygulama koşullarında bile bitkilerin su durumunu gerçek zamanlı olarak ölçmek, hesaplamak ve değerlendirmek için güçlü bir araç oluşturmayı amaçlamaktadır.

Proje, bitkilerin metabolik süreçlerini olumlu yönde etkileyen deniz yosunu bileşikleri gibi yeni aktif maddeleri araştırmayı amaçlıyor. Rovensa Next üç yeni yenilikçi biyostimülan serisi geliştirmektedir: biyostimülanlar abiyotik stres olaylarından önce uygulandığında mevcut formülasyonların hazırlama etkinliğini artıran Süper Primaktif Serisi; biyostimülanlar abiyotik stres olayları sırasında veya sonrasında uygulandığında mevcut formüllerin iyileştirici etkinliğini artıran Süper İyileştirici Serisi ve nazik bir ekstraksiyon yöntemiyle elde edilen yeni bir deniz yosunu özü çeşidi olan Önleyici Etki Kaynağı.

Agronomik etkinlik denemelerinde, bazı formülasyonların kuraklık stresi altındaki sera denemelerinde ürün performansını artırdığı bulunmuştur. Bir sonraki adım, bu kuraklık dönemlerine karşı en umut verici aday çözümlerin etkinliğini değerlendirmek için hem Kuzey hem de Güney Yarımküre’de açık alan denemeleri yapmaktır.

Landlab ile ortaklaşa olarak Rovensa Next, sera bitkilerinde su kullanımının nasıl iyileştirilebileceğini anlamak için yenilikçi bir platform geliştirip test ederek, abiyotik stres koşulları altında biyostimülan kullanımına ilişkin bilgi ve uzmanlığı artırarak ve sürdürülebilir uygulamalarla çevreye daha fazla bağlılık yaratarak biyostimülan endüstrisinin ürün geliştirmesinde devrim yaratmayı amaçlamaktadır.

Birlikte büyüyelim.

Yeşil dönüşümü hızlandırmanıza yardımcı oluyoruz. Geniş yerel bilgi ve küresel teknik destek sunuyoruz.

"*" gerekli alanları gösterir

İsim:*